DARKON ®

 ДАРКОН ®

Нагреватели за басейни

 

 

Начало Отопление с нагреватели Нагреватели за радиатори Нагреватели за лири Нагреватели за басейни Сушилни за ски екипировка Нагреватели за галв. вани Промишлени нагреватели За нас Контакти

             Нагревателите   за басейни представляват нагре-вателни елементи, с мощност от 3 kW до 120 kW,  монти-рани в корпус  от  неръждаема  стомана,  с присъедини-телни нипели 1,5".

            Управлението на басейна представлява електро-нен блок, който осигурява включване и изключване на нагревателите,  регулиране на температурата на водата, термозащита, защита по ниво на водата, включване и изключване на помпа. Посочените операции се извър-шват в необходимата за безопасна и надеждна работа последователност.

            Управлението може  да  се  извършва  на  място  в машинното  помещение  или дистанционно  ( жично или безжично ), както и да се програмира по време.

            Работно напрежение  220V  или 380V.

            Отговарят  на  изискванията  за  безопасност   на  стандарта  БДС EN 60335-1.    

            Монтажът  се извършва  от специалисти  на  фир-мата, в съответствие с изискванията за безопасност.

            Гаранционен срок – двадесет и четири месеца.

            Системата се проектира за всеки отделен случай в зависимост от конструктивните особености  на басейна, възможностите на електрическата инсталация и изиск-ванията на клиента.

 

02 2023