DARKON ®

07 2021

 

 ДАРКОН ®

За нас

 

 

Начало Отопление с нагреватели Нагреватели за радиатори Нагреватели за лири Нагреватели за басейни Сушилни за ски екипировка Нагреватели за галв. вани Промишлени нагреватели За нас Контакти

Фирма “ДАРКОН”  е основана през 1991 г.

Разработва и произвежда  по собствена технология  специали-зирани електронагревателни прибори с различно предназначение на база патронни нагревателни елементи:

            -  Електрически нагреватели за радиатори и лири

            -  Емайлирани и неръждаеми нагреватели за галванични вани

            -  Нагреватели и управления за басейни

            -  Сушилни за ски обувки 

            -  Нагреватели за пресформи и други патронни нагреватели

Фирмата доставя и монтира радиатори и лири. Извършва гаран-ционен и следгаранционен сервиз  на произвежданите изделия.

1994 г. - е разработена и пусната  на  пазара  серия  електрически нагреватели за радиатори “ДАРКОН”,  която през 1997 г. печели златен медал на Международния технически панаир в Пловдив.

1999 г. - започва производството на  серия  електрически  нагре-ватели за радиатори и лири “ДАРКОН-М”, която същата година печели златен медал на Международния технически панаир в Пловдив.

2000 г. - започва производство на серия емайлирани електричес-ки нагреватели за галванични вани, както и нагреватели и електронни управления за басейни.

2001 г. -  разработена и усвоена технология за производство, по поръчка,  на патронни нагревателни  елементи  за пресформи  и други приложения в промишлеността.

2005 г. -  разработена    и   се   произвежда   серия   електрически нагреватели за радиатори и лири “ДАРКОН-Е”.

2007 г. -  започва производство на  сушилни  за ски  екипировка.

2009 г. - започва производство на  електрически  нагреватели за радиатори и лири “ДАРКОН-Е” с електронно управление.

2013 г. - електрическите   нагреватели    за   радиатори   и   лири “ДАРКОН-Е” се произвеждат  с електронно  управление   и  защита от импулсни претоварвания по напрежение.

2017 г. - сушилните за ски  екипировка  се  произвеждат с прину-дително вентилиране.

2019 г. - въвежда се двукратно емайлиране на нагревателите за галванични вани по технология  "мокро" емайлиране.

2021 г. - всички нагреватели за галванични вани се произвеждат със степен на защита IP66.